DA arbejdsmiljøuddannelse: Forebyg krænkende adfærd og skab trivsel

Krænkende adfærd og hård omgangstone er et udtryk for mistrivsel og påvirker både, arbejdsglæde, engagement, produktivitet og effektivitet.

Få mere viden om, hvordan virksomhedens ledere og medarbejdere sammen kan:

  • Forebygge krænkende adfærd og hård omgangstone
  • Spotte symptomer
  • Hvordan I bedst tackler, hvis det alligevel opstår.

På workshoppen får I viden og mulighed for at starte dialogen om, hvordan I sammen bedst forebygger krænkende adfærd på jeres arbejdsplads og hvad man gør, hvis man udsættes for eller er vidne til krænkende adfærd.

Målgruppe: Offentlige og private virksomheden, både ledere og medarbejdere.

Varighed: 2,5 time.

Dato: 7. oktober 2019 - formiddag - Sjælland.

Pris: 10.000,- kr. ekskl. moms for en workshop hos jer med max. 25 deltagere.

Oplægsholder: Susan Kristiansen, Konfliktmægler og arbejdsmiljøunderviser.

Reservation: Kontakt DA arbejdsmiljøuddannelse, Camille Valsgaard, tlf. 33 38 94 70, mail@dakurser.dk

DA arbejdsmiljøuddannelse www.dakurser.dk