Arbejdsplads der har svært ved at pause produktionen

Arbejdspladsens udfordring

Virksomheder er vidt forskellige, men uanset kan en dag med mental sundhed gennemføres på selve arbejdspladsen eller lokalt i naturen. Hvis produktionen er af en karakter, der gør den svært at stoppe en halv dag for alle medarbejdere, så overvej om I kan deltage forskudt og i mindre grupper eventuelt over to dage.

Brancheeksempel

Produktionsvirksomhed eller lignende branche.

Fokus

Fokus er at sikre bæredygtig trivsel i hverdagen. Det kræver fortsat arbejde med god mental sundhed og fælles opmærksomhed herpå. Det gavner såvel medarbejdere som virksomhed.

Fælles opgave

Forberedelse: Inden dagen med mental sundhed kan I undersøge jeres seneste APV. Områder, som angiver mindre tilfredshed med trivslen, kan være et af fokuspunkterne for jeres dialog. Nedskriv endvidere nogle spørgsmål / dilemmaer, som er vigtige for, at I kan øge trivslen.

På dagen: Efter et oplæg gennemføres en walk & talk to og to. Overvej hvad der giver god trivsel hos jer? Find selv spørgsmål – her er et par ideer:

  • Hvad giver mig overskud og får mig til at trives til hverdag?
  • Hvilke barrierer kan der være for trivslen hos os på arbejdspladsen?
  • Hvad skal der til for overkomme det, og proaktivt øge den mentale sundhed?

I kan vælge at samle op efterfølgende, eller skrive jeres ideer ned og samle op til sidst.

Aktiviteter/Øvelser

Planlæg eksempelvis dagen med en naturvejleder i nærområdet (alternativt som kan nås med bus) eller brug passende lokaler. Det giver forskellige muligheder. 

Brug oplæg fra naturvejleder om naturens indvirkning på trivslen, løs opgaver og brug naturbingo (se her for inspiration). Eller få oplæg om, hvad mental sundhed / trivsel betyder for os både i arbejdslivet og livet generelt. Hvad giver god mental sundhed - og hvordan ser dårlig mental sundhed ud?

Få konkrete ideer til handling for at øge den daglige trivsel (beskyttende faktorer). Det kan gøres ved endnu en walk & talk eller på anden vis. Snak sammen to og to eller i små grupper.

- Hvad vil fastholde og øge trivslen hos os? (legalisere walk & talk-møder, mindfulness, indføre en Smiley-ordning, korte bevægelsespauser, osv.)

Afrunding

Afslut dagen med planlægning af det videre forløb med mental sundhed og trivsel.

Skriv for eksempel ideerne op på sedler og hæng dem op. Læs dem op og/eller giv dem point (hver person kan give to point). De ideer som får flest point, kan I prioritere at sætte i gang først.

Drøft i fællesskab hvad der nu skal ske - eksempelvis:

  • Hvad er det vigtigste jeg/vi har lært i dag?
  • Hvad er det første lille skridt vi tager for bedre mental sundhed? Hvornår ser vi forandringer?

Efterfølgende - Hvad gør vi ’i morgen’?

Mentale sundhed og trivsel kan glemmes i en travl hverdag. Lad det derfor være fast dagsordenspunkt på jeres samarbejdsmøder. Så holder I jeres fokus fortsat, og kan bruge jeres viden om trivslen, når I gennemfører APV. Alternativt skriv en handlingsplan, som rummer implementeringen af jeres nye ideer. Lad jer evt. inspirere af jeres branchefællesskab for arbejdsmiljø (se mere her) og andet relevant information.

  • Hvem er ansvarlig for at huske os på vores mental sundhed og trivsel?

Hvis flere teams har deltaget forskudt, så sørg for at formidle alle de gode ideer til alle efterfølgende.