Arbejdsplads med dalende arbejdsglæde

 

Arbejdspladsens udfordring

En trivselsmåling viser, at arbejdsglæden er blevet lavere i en afdeling på en arbejdsplads på kontoret. En uformel rundspørge peger på, at det skyldes en nylig fysisk omrokering. Kolleger, som før sad sammen i administrationsafdelingen, er flyttet længere væk fra hinanden og sidder på forskellige etager. Flere medarbejdere giver udtryk for, at de savner den uformelle snak i løbet af dagen og det gode grin ved kaffemaskinen. Under corona, hvor hjemmearbejde og skiftende mødetider på arbejdspladsen har været dominerende, er det kollegiale afsavn kun blevet større.

Brancheeksempel

En administrationsafdeling.

Fokus

Afdelingen har brug for at styrke oplevelsen af et godt kollegaskab. Det skal ske gennem udvikling af nye ‘kollega-indsatser’ og socialt samvær i hverdagen. Et godt kollegaskab er vigtigt for arbejdsglæden og kan styrke trivslen og velværet på arbejdet. Det er ofte godt givet ud, for det fører ofte til lavere sygefravær og personalegennemstrømning, forebygger stress, skaber større trivsel og giver bedre bundlinje.

Fælles opgave

Forberedelse: Inden dagen med mental sundhed kan I eventuelt undersøge jeres seneste APV. Hvis der er områder, som angiver mindre tilfredshed med trivslen, kan dette være et af fokuspunkterne for jeres dialog. Skriv endvidere nogle spørgsmål eller dilemmaer, som I kan arbejde med. 

Aktiviteter/Øvelser

En dag med fokus på mental sundhed for denne administrationsafdeling kan være en dag med workshop, gåtur og fællesspisning, der sætter fokus på relationer og arbejdsglæde i hverdagen.

Workshoppen idégenererer aktiviteter, der kan styrke kollegaskabet i hverdagen. Dvs. gode ideer til, hvordan afdelingen i hverdagen kan have endnu mere fokus på, at de stadig er én afdeling, der skal hjælpe hinanden, videndele og sparre internt. Afdelingen udvikler en plan for, hvordan de nye tiltag skal implementeres.

Gåturen skal sikre, at de ansatte i afdelingen får lidt luft og har det sjovt og hyggeligt sammen i en uformel ramme. Det kan være i form af en ‘walk and talk’ om relationer og arbejdsglæde eller i form af en fælles skattejagt som Geocaching eller Woop (app, der er velegnet til formålet).

Middagen foregår enten på en restaurant, i virksomheden eller hjemme hos en af de ansatte, hvis der er plads - (og man må!). Målet er, at de ansatte hygger sig sammen og oplever, at de stadig er en del af en fælles gruppe.

Efterfølgende - Hvad gør vi ’i morgen’?

Trivslen og den mentale sundhed skal passes godt på, og huskes i en travl hverdag. Lad mental sundhed og trivsel være fast dagsordenpunkt på jeres samarbejdsmøder (SU, MED osv.). Så holder I jeres fokus fortsat, og kan bruge jeres viden, når I gennemfører APV. Lad jer evt. inspirere af jeres branchefællesskab for arbejdsmiljø (se mere her) og andet relevant information.

  • Hvem er ansvarlig for at huske os på vores mental sundhed og trivsel fremadrettet?