Arbejdsplads med snak i krogene mellem faggrupper

 

Arbejdspladsens udfordring

En virksomhed oplever en del snak i krogene mellem to faggrupper. Den ene faggruppe har f.eks. en håndværkerfaglig baggrund, mens den anden faggruppe f.eks. primært består af ingeniører. Det har heddet sig, at “tonen er hård, men humoristisk”, men det er ikke alle, der synes, at tonen er sjov længere. Flere klager i det stille over, at tonen er blevet for hård mellem grupperne. Én enkelt medarbejder har sågar valgt at sige op med denne begrundelse.

Brancheeksempel

En mindre produktionsvirksomheder eller andre arbejdspladser med forskellige faggrupper.

Fokus

Virksomheden har brug for at styrke oplevelsen af samhørighed og dyrke en fælles kultur. Det skal ske gennem samarbejde og kommunikation. Når de to grupper inviteres til arrangementet, er det vigtigt at pointere baggrunden for og formålet med invitationen, så medarbejderne ved, hvorfor de er inviteret. Det er også vigtigt at opfordre til at møde op med åbent sind, så virksomheden får mest muligt ud af arrangementet.

Fælles opgave

Forberedelse: Inden dagen med mental sundhed kan I eventuelt undersøge jeres seneste APV. Hvis der er områder, som angiver mindre tilfredshed med trivslen, kan dette være et af fokuspunkterne for jeres dialog. Skriv endvidere nogle spørgsmål eller dilemmaer, som I kan arbejde med. 

Aktiviteter/Øvelser

En dag med fokus på mental sundhed for de to faggrupper, kan være en udflugt med et indlagt foredrag, der handler om kommunikation på arbejdspladsen.

Udflugten har til formål at tage medarbejderne ud af de vante rammer og ryste dem sammen i små grupper på tværs af afdelinger og faggrupper, eksempelvis med teambuildingøvelser. Fokus er på at samle gruppen og styrke de interne bånd. Det sker gennem lege og konkurrencer i naturen. De uformelle samtaler får plads under socialt samvær efterfølgende, måske ved at medarbejderne tilbereder aftensmad sammen.

Foredraget kan indlægges undervejs på udflugten. Formålet med foredraget er, at de to faggrupper får øje på, hvordan deres indbyrdes kommunikation påvirker den mentale sundhed i virksomheden. Temaet for foredraget kan omhandle relationer, samarbejde og/eller sproget på arbejdspladsen. Foredraget kan indeholde øvelser, hvor medarbejderne kan se, hvad tonen gør ved deres relationer.

Efterfølgende - Hvad gør vi ’i morgen’?

Trivslen og den mentale sundhed skal passes godt på, og huskes i en travl hverdag. Lad mental sundhed og trivsel være fast dagsordenpunkt på jeres samarbejdsmøder (SU, MED osv.). Så holder I jeres fokus fortsat, og kan bruge jeres viden, når I gennemfører APV. Lad jer evt. inspirere af jeres branchefællesskab (se mere her) for arbejdsmiljø og andet relevant information.

  • Hvem er ansvarlig for at huske os på vores mental sundhed og trivsel fremadrettet?