Arbejdsplads med stillesiddende arbejde og tidspres

Arbejdspladsens udfordring

Branchen er karakteriseret ved, at medarbejderne ofte løser opgaverne alene med stillesiddende arbejde og dyb koncentration. Arbejdsopgaverne er desuden præget af pres og tidspres.

Brancheeksempel

Kan være transportbranchen, hvor der er høje krav til at holde koncentrationen i trafikken. Dette kan udfordres af trængsel på vejene, hvilket øger risikoen for pres og tidspres.

Fokus

Danmarks mentale Sundhedsdag kan med fordel planlægges, så medarbejderne er sammen en eller en halv dag og gerne ude (i naturen) og med masser af mulighed for bevægelse. Fokus er at få mere bevægelse ind i hverdagen og at finde ideer til at ’få pulsen ned’. Vejrtrækning sker automatisk, men fokus på vejrtrækning kan hjælpe mod stress. Bevægelse hjælper også mod stress og øger trivslen.

Fælles opgave

Forberedelse: Inden dagen med mental sundhed kan I eventuelt undersøge jeres seneste APV. Hvis der er områder, som angiver mindre tilfredshed med trivslen, kan dette være et af fokuspunkterne for jeres dialog. Skriv også nogle spørgsmål / dilemmaer, som er vigtige for jer.

På dagen: Walk & yalk to og to - eller i små grupper. Overvej hvad der giver god trivsel hos jer? Find selv spørgsmål, som giver mening for jer – her er et par ideer:

  • Hvad er god trivsel og mental sundhed for mig (personligt)?
  • Har vi til hverdag barrierer for trivslen i arbejdet? Hvordan kan det overkommes, og hvad kan vi gøre, for at få endnu bedre trivsel? Sammen og hver for sig.

Aktiviteter/Øvelser

Kombiner oplæg fra eksempelvis naturvejleder med løsning af opgaver og konkurrence, mens I går i naturen. Hvad er det naturen kan, og hvilken betydning har det for den daglige trivsel?

Få en introduktion til fokus på vejrtrækning og eksempelvis nem pause-bevægelse, hvis det giver mening for jer. Prøv øvelserne af. Tag endnu en walk & talk overvej eventuelt:

  • Hvad skal der til, for at jeg får brugt øvelserne i hverdagen? Fx bare i 15 sekunder.
  • Hvilket slogan kan inspirere os til at huske det? (’God luft i halsen, holder takten i trafik-valsen’. ’Rigtige mænd holder karosseriet i bevægelse’, osv.)

Konkurrence: Stem om hvem, der har det bedste slogan til at få pulsen og vejrtrækningen i ro, eller til at få bevæget sig i små pauser i hverdagen?

Afrunding

Det slogan, som får flest stemmer, vinder en præmie. Hæng det op alle de steder, I kan finde på arbejdspladsen og i bilerne. Drøft eventuelt afslutningsvis:

  • Hvilken viden tager vi hver især med fra i dag. Hvad er vi rigtig gode til allerede, og hvad kan vi blive endnu bedre til?
  • Hvad er det første lille skridt, vi tager for bedre trivsel og mental sundhed? Hvem er ansvarlig, og hvornår vil vi se forandringer?

Efterfølgende - Hvad gør vi ’i morgen’?

Trivslen og den mentale sundhed skal passes godt på, og huskes i en travl hverdag. Lad mental sundhed og trivsel være fast dagsordenpunkt på jeres samarbejdsmøder (SU, MED osv.). Så holder I jeres fokus fortsat, og kan bruge jeres viden, når I gennemfører APV. Lad jer evt. inspirere af jeres branchefællesskab for arbejdsmiljø (se evt. her) og andet relevant information.

  • Hvem er ansvarlig for at huske os på vores mental sundhed og trivsel fremadrettet?