Arbejdsplads med store forandringer og distancearbejde

 

Arbejdspladsens udfordring

Selvom virksomheden har ansat flere medarbejdere, giver flere udtryk for, at de skal løbe stærkere, end de plejer. Enkelte har symptomer på stress, og arbejdsglæden er dalende. Når medarbejderne bliver spurgt, peger de på, at de ikke har været samlet fysisk længe, men har arbejdet hjemmefra eller hos kunden. Det har resulteret i større usikkerhed om jobindhold og jobsikkerhed, og relationerne til kollegerne er blevet dårligere.

Brancheeksempel

Mindre IT-servicevirksomhed med øget efterspørgsel eller lignende.

Fokus

Virksomheden har brug for at få en kollektiv viden om stress og redskaber til at håndtere stress på arbejdspladsen, ligesom virksomheden har brug for at styrke arbejdsfællesskabet for at minimere usikkerheden i hverdagen.

Fælles opgave

Forberedelse: Inden dagen med mental sundhed kan I eventuelt undersøge jeres seneste APV. Hvis der er områder, som angiver mindre tilfredshed med trivslen, kan dette være et af fokuspunkterne for jeres dialog. Skriv endvidere nogle spørgsmål eller dilemmaer, som I kan arbejde med. 

Aktiviteter/Øvelser

En dag med fokus på mental sundhed hos denne mindre IT-servicevirksomhed kan være et foredrag og en workshop om stress og arbejdsfællesskab.

Foredraget sætter fokus på stress som tema i virksomheden. Det giver medarbejderne en fælles viden om emnet og en større forståelse for det, de hver især oplever i hverdagen. Det kan også være et foredrag med konkrete redskaber til at holde øje med symptomer på stress hos hinanden, så stress ikke ender som et individuelt anliggende, men er et fælles ansvar i organisationen.

Workshoppen kan virksomheden enten selv holde eller få hjælp til at holde af en erfaren proceskonsulent. Formålet med workshoppen er at styrke oplevelsen af arbejdsfællesskab i organisationen. Det betyder, at ledelsen og medarbejderne på workshoppen skal tale om temaer som retningen for virksomheden, rammerne for arbejdet og det gode kollegaskab på distancen. Ved at tale om retning og rammer bliver det tydeligere for medarbejderne, hvad virksomhedens fælles kerneopgave er, og hvordan medarbejderne kan være med til at løfte den. En fælles tydelig retning gør arbejdet mere meningsfuldt og motiverende for medarbejderne. Workshoppen skal ende ud i konkrete tiltag, som virksomheden hurtigt kan sætte i spil.

Efterfølgende - Hvad gør vi ’i morgen’?

Trivslen og den mentale sundhed skal passes godt på, og huskes i en travl hverdag. Lad mental sundhed og trivsel være fast dagsordenpunkt på jeres samarbejdsmøder (SU, MED osv.). Så holder I jeres fokus fortsat, og kan bruge jeres viden, når I gennemfører APV. Lad jer evt. inspirere af jeres branchefællesskab for arbejdsmiljø og andet relevant information (se mere her).

  • Hvem er ansvarlig for at huske os på vores mental sundhed og trivsel fremadrettet?