Kidmose - Til Gavn for mennesker

Afspænding, ro og balance

Få simpel viden om, hvordan selv små og enkle hverdagsaktiviteter kan bidrage til et robust mentalt helbred.

Vi sætter fokus på, hvad sunde og veltrænede fødder gør for et sundt helbred, både mentalt og fysisk og samtidig får I viden om og inspiration til at aktivere det parasympatiske nervesystem, som sikrer restitution og afspænding.
Dagen byder på en gåtur – dels i samtale og dels i stilhed.
Akkompagneret af smukke lyde og blide vibrationer fra klang- og syngeskåle, stimuleres hjernens aktivitetsniveau fra Betabølger, som er tilstede i hjernen ved normal vågentilstand, til Alphabølger, som er til stede i hjernen når vi er mellem vågen- og søvntilstand. Denne tilstand i hjernen giver ro og pause til systemet, genopbygger kroppen, og skaber liv og vitalitet.

Dagen giver jer simpel og enkel viden om sundhedsfremmende aktiviteter.