YOUANDX A/S

Arne Nielsson - Arbejdsglæde og balance

Sådan øger I arbejdsglæde og skaber højere produktivitet og livsglæde!

Glæd dig til et motiverende og smittende foredrag, hvor du får fornyet inspiration, viden og værktøjer til, hvordan I kan øge jeres arbejdsglæde markant med få og enkle modeller. Arne Nielsson arbejder ud fra devisen om, at for at få øget arbejds- og livsglæde, højere produktivitet og lavere sygefravær, skal job, familie og fritid hænge sammen. Har man en god dag på jobbet, er der mere overskud til familie og fritid.

Arne Nielsson vil i foredraget introducere begrebet “hænderne-over-hovedet-dage”, som er de dage, hvor du kommer hjem fra jobbet med stort overskud og energi – og dem skal der vel at mærke helst være flest af. Han giver jer viden om, hvad der skaber disse dage, og hvordan I hver især kan bidrage til at løfte en fælles kultur på arbejdspladsen, hvor flest muligt har lige så stor en mængde overskud og energi, når de møder på jobbet, som når de går hjem.
Foredraget tager udgangspunkt i de mekanismer, der styrer og påvirker den menneskelige adfærd, og Arne trækker paralleller fra idrættens verden, hvor det at præstere under pres er forudsætningen for at være succesfuld.
Sådan øger I trivslen og arbejdsglæden trods travlhed