MSB BedreSammen

Bedre produktivitet i hverdagen (dansk / english)

En praktisk guide til, hvordan en virksomhed kan tage de første skridt mod en 4 dages arbejdsuge og de tilhørende fordele som bedre mental helbred, bedre trivsel, og mindre fraværd og stress.

This workshop is also available in English.

Vi vil starte med at se på, hvorfor en kortere arbejdsuge på 4 dage kan være en fordel for både medarbejdere og virksomheden som helhed, og hvordan det kan forbedre arbejdsmiljøet og produktiviteten.

Derefter vil vi drøfte, hvordan man kan implementere en kortere arbejdsuge på en bæredygtig og succesfuld måde, og hvordan man kan tage de første skridt mod en 4-dages arbejdsuge, og hvordan det kan være en fordel for både medarbejdere og virksomhedens produktivitet og effektivitet.

Medarbejderne vil få:

- Bedre forståelse for, hvorfor en kortere arbejdsuge kan være en fordel for deres mentale helbred og deres arbejdsmiljø
- Viden om potentielle fordele, såsom mere tid til familie og fritidsaktiviteter, reduceret stress, bedre trivsel og bedre work-life balance
- Lære om de første skridt, der skal tages for at implementere en kortere arbejdsuge i virksomheden
- Hvordan de kan bidrage til processen
- Føle sig involveret og inddraget i beslutningsprocessen, hvilket kan øge deres engagement og tilfredshed på arbejdspladsen

Hvad vil en arbejdsplads få ud af arrangementet hos dig/jer?:

- Forbedret arbejdsmiljø: En kortere arbejdsuge kan føre til mindre stress og mere balance mellem arbejde og privatliv, hvilket kan forbedre arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel.
- Forbedret produktivitet: Medarbejdere, der er mere tilfredse og mindre stressede, kan ofte være mere produktive og effektive i deres arbejde. De kan også have mere energi og motivation til at udføre deres opgaver.
- Reduceret sygefravær: Medarbejdere, der har mere tid til at restituere og slappe af i løbet af ugen, kan opleve mindre sygdom og færre sygedage.
- Bedre rekruttering: En 4-dages arbejdsuge kan være en fordel, når virksomheden skal tiltrække nye medarbejdere, da det kan være en attraktiv arbejdsforhold for potentielle ansøgere.
- Medarbejder fastholdelse: Virksomheden kan spare penge på rekrutteringsomkostninger. Medarbejdere, der bliver i virksomheden i længere tid, kan opbygge erfaring og viden om virksomhedens produkter, som gør dem mere produktive og bedre til at samarbejde