Assonans

BEVAR SAMARBEJDE OG SMIL - NÅR FORANDRINGENS VINDE BLÆSER

Mange mindre og mellemstore virksomheder lever i en verden, hvor udefrakommende forandringer hurtigt kan få afgørende indflydelse på trivsel, kommunikation og adfærd internt i organisationen.

Hvordan bliver vi bevidste om, hvad der påvirker os?
Hvordan sætter vi ord på, så ingen føler sig alene og det i stedet bliver til en fælles opgave, der skal håndteres?
Hvordan kan positiv kommunikation og psykologi hjælpe?
Hvad kan vi gøre - helt konkret - i vores virksomhed, så vi styrker samarbejdet og proaktivt modvirker konflikter og usundt pres?

Disse - og mange flere - spørgsmål debatteres på workshoppen, der altid vil tage udgangspunkt i lige præcis de problemstillinger, der er særligt vigtige i pågældende virksomhed eller organisation.

Både ledelse og medarbejdere indgår på lige fod i workshoppens mange øvelser, der har som formål at skabe en humørfyldt, underholdende, inspirerende, involverende og givende dag for alle. Når workshoppen er færdig, har alle deltagerne en ny forståelse for hinanden som mennesker og kolleger. De har energitanken fyldt op og også nye gode redskaber til at imødegå de forandringsvinde, som fremtiden måtte byde på.

En workshop hos Assonans er altid fuld af godt humør. Selv når temaet er tungt, bliver stemningen vendt, så alle deltagere går fra workshoppen inspirerede, klogere og gladere. Mange virksomhedskonsulenter har i disse år fokus på problemer og udfordringer. En workshop hos Assonans har altid fokus på, hvordan vi kommer videre. Helt konkret. Og både for den enkelte, som medarbejdergruppe og som virksomhed. Konkret udbytte kan derfor være: Øget trivsel, bedre samarbejde, mere positiv kommunikation, følelsen af fællesskab og færre konflikter, både indadtil og udadtil. I sidste ende også - gladere kunder og en bedre bundlinje.