Prodesia

Bevidsthed om og vigtigheden af sunde arbejdsfællesskaber

Jeg vil give mit perspektiv og input til at arbejde med sunde arbejdsfællesskaber og et bud på hvordan vi bedst kan håndtere arbejdspresset, forandringer, udfordringer og sygefravær, samt handle konstruktivt i disse situationer.

Ved at sætte fokus på indre bæredygtighed (være, tænke, relatere, samarbejde og handle) og compassion (at give plads til egne og andres svære følelser og reaktioner) kan vi afdække og videreudvikle vores evne til at reagere i svære situationer med mod og tillid og dermed nå til større forståelse, opnå tilhørsforhold og forbundethed.
Når vi forpligter os overfor hinanden på en måde, der skaber grobund for tillid og større vilje til samarbejde og opbakning i svære situationer, bliver forbundetheden drivkræften bag vores intentioner. At arbejde målrettet på at styrke relationelle evner og svære følelser medvirker til, at vi kan være med i vores professionelle virke uden af brænde ud, eller havne i empatisk udmattelse.

Arbejdspladsen vil få redskaber til at styrke og udvikle et støttende og inkluderende miljø, hvor åbenhed højnes og frygten for at fejle reduceres. Såvel individet, som teamet og organisationen vil være bedre til at tage udfordringer op og håndtere dem i fællesskabet. Formålet er at evnen til at opleve og udtrykke medfølelse med sig selv og andre styrkes og det kan bruges til at forebygge stress, angst og udbrændthed. I sunde arbejdsfællesskaber kan de respektive aktører bedre rumme hinandens forskelligheder og udfordringer og mødes på en mere konstruktiv måde.