Skyt.nu

Bliv inspireret til at gøre "den svære samtale" lettere

Mange mennesker vil i løbet af deres liv blive ramt af psykiske ubalancer, og såvel ledere som medarbejdere kan være lidt berøringsangste, fordi de gerne vil gøre det så godt, og vi bliver nervøse for, om vi ved nok.

Vi vil gerne med dette foredrag dele, hvordan vi alle kan medvirke til at nedbryde tabuer, så vi som ramte får mod til at dele om vores udfordringer, og hvordan vi som ledere og kollegaer tør spørge ind og tage dialogen.

Det er så afgørende, at vi er der for hinanden, fordi relationer til andre er meget vigtige - og især når vi er i en psykisk ubalance.

Så hvordan får vi skabt tilliden mellem hinanden og i vores virksomhed - så vi har modet til dialog om de mentale udfordringer, det er hvad, vi sætter spot på i dette foredrag, hvor oplægsholderne er både en leder samt en medarbejder.

Så brug dette foredrag til at skabe fundamentet for at tage socialt ansvar i jeres virksomhed.

Som arbejdsplads opnår I at få mere mod til åbenhed om den mentale del af arbejdslivet, fordi I erfarer fordelene ved at være det.

I får også sat spot på, hvordan I opbygger den nødvendige tillid til at åbenheden opstår gennem mod til sårbarhed.

Endelig får I helt konkrete erfaringer med samarbejdet mellem en leder og medarbejder, når det handler om psykiske udfordringer, og I skaber fundamentet for socialt ansvar.

Så I bliver rustet til både at tage hånd om medarbejdere, der får udfordringer, som at integrere medarbejdere der er udfordret.

Foredraget vil blive tilpasset afhængig af, om tilhørerne udelukkende er ledere, eller om det er en blandet gruppe af ledere og medarbejdere.