Acuity World

Bliv væredygtig & mental robust med Mental Fitness

Få en række konkrete ideer til, hvordan du kan styrke dig selv og dem omkring. Mental Robusthed med metoder, der har virket for soldater før og efter krig – hvad kan de så ikke gøre for dig

Tidligere chef i Forsvaret oberstløjtnant Erik Schwensen og direktør for Acuity World Henrik Wenøe, er forfattere til bogen Mental Fitness for Warriors – Bliv væredygtig.

Læs om bogen her. Bogen er et resultat af mange års samarbejde mellem Henrik og Erik og det startede tilbage i 2006, hvor Henrik gennemførte et lederudviklingsprogram med fokus på personlig ledelse og transformation for 50 chefer i Det Danske Forsvar.

Erik opbyggede efterfølgende et coach- og mentorteam, baseret på værktøjerne fra Acuity World, der arbejdede med sparring og rådgivning af kolleger, som efter udsendelse var enten fysisk eller psykisk sårede. Resultaterne af dette arbejde var så overbevisende at Henrik og Erik efterfølgende tog det til næste niveau, nemlig at lave et træningsprogram med sigte på forebyggelse i stedet for behandling.

Dette program blev testet på et hold soldater, der skulle udsendes til Afghanistan. Soldaterne blev trænet i mental robusthed før, under og efter deres udsendelse og programmet havde til formål at forebygge mentale problemer, så de efterfølgende, med større sikkerhed kunne leve et aktivt og væredygtigt liv, på trods af de mentale ar en udsendelse potentielt kan medføre. Resultaterne fra dette pilotprojekt var så positive at de valgte at dele disse i deres bog - Mental Fitness for Warriors – Bliv væredygtig. Hvis metoderne kan virke for soldater før og efter krig – hvad kan de så ikke gøre for dig? Vi vil inspirere dig til, hvordan du kan styrke din mentale tilstand og give dig en række konkrete ideer og værktøjer, der kan gøre dig mere væredygtig.

Pris for et foredrag eller en Workshop Varighed 1-3 timer 10.000 ekskl. moms og transport Gennemføres i hele Danmark og som online foredrag/webinar.