Hallundbæk Consult ApS

Boost jeres trivsel og den psykologiske tryghed

Høj trivsel og en psykologisk tryg kultur er hel afgørende for enhver virksomheds performance og fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere.

Og så har vi jo alle et grundlæggende ønske om, at når vi tilbringer 7-8 timer om dagen på vores arbejdsplads skal det være et sted, hvor det er rart at være – hvor man føler sig set, hørt og værdsat.

Det er derfor en god ide at stoppe op for dels at tage temperaturen på trivslen og dels få identificeret hvordan I fastholder og udvikler en høj trivsel og psykologisk tryghed. De fleste arbejdspladser kan skrue lidt på trivselskappen.

Efter denne heldags workshop har I fået
• styrket den psykologiske tryghed i medarbejdergruppen og mellem ledelse og medarbejdere
• identificeret hvad der skal afvikles, bevares og udvikles for at styrke trivslen
• udarbejdet første udkast til kodeks for den gode trivselsadfærd
• konkrete redskaber til at styrke jeres trivsel og kommunikation

Emnerne I kommer til at arbejde med
• Psykologisk tryghed, gruppedynamikker og elefanten i rummet
• Hvordan er trivslen i vores gruppe?
• Psykologisk tryghed – hvordan har den det?
• Hvad skal afvikles, udvikles og bevares?
• Udarbejdelse af første udkast til kodeks for det gode trivselsadfærd
• Ønsker til ledelse af den gode arbejdskultur og trivsel
• Konkrete redskaber der styrker den psykologiske tryghed og trivsel
• Anerkendelse

Formen på workshoppen er involverende, redskabsorienteret og tæt koblet til jeres dagligdag. Der er også være enkelte korte oplæg, som skaber fælles sprog og som giver jer redskaber I også efterfølgende kan bruge i arbejdet med at skabe trivsel og psykologisk tryghed.

For at sikre, at I får en workshop som rammer ind i jeres specifikke behov og udfordringer afholdes der et møde med ledelsen før workshoppen.