One Decision

Bryd ud af offermentaliteten og rejs dig!

Mange ved det ikke, MEN når vi er uopmærksomme, kan vi hver eneste dag indtræde i dramatrekanten og skifte i mellem rollerne: Offeret, bødlen og redderen - og være nedsunket i offermentaliteten.

Adfærdsekspert Tony Evald Clausen giver dig indsigt i sine personlige livtag med offermentaliteten. Du kan afspejle dig selv og din egen adfærd i historien, fordi du genkender dramarollerne fra dit eget liv.
Hvis du vil, får du en indsigt, der vil ændre din opfattelse af dig selv og den måde, du agerer på i eget liv - så du aldrig mere er et offer mere end én gang.
Bliv inspireret til at lægge drama- og offermentalitet fra dig. Få indsigten til at rejse dig og blive opmærksom på de dramatiske spil, vi spiller, og de dynamikker, der påvirker din oplevelse af dig selv.

Du kommer på en meget personlig rejse ind i offermentalitet, dramatrekanten og mental selvsabotage, og du får værktøjerne til at rejse dig fra din offermentalitet, bryde din dramatrekant og stoppe din selvsabotage.

Bliv inspireret af adfærdsekspert Tony Evald Clausen, så du og dine kollegaer kan blive bedre til at kommunikere sammen.