Godt Arbejdsliv

Den fælles trivselssamtale

Arbejdspladsens fællesskaber sættes i centrum for den mentale sundhed i et oplæg om, hvordan vi sikrer trivsel i arbejdsfællesskabet.

Den mentale sundhed udfordres hos den enkelte, hvis der er uro og mistrivsel i arbejdets fællesskaber. Samtidig ved vi, at den sociale lim på arbejdspladsen skal plejes og have opmærksomhed for at fungere. Det skaber effektive og mentalt sunde arbejdspladser.

Indholdet på en workshop om arbejdsglæde vil derfor tage udgangspunkt i en trivselssamtale, der træder ud over den enkeltes behov og ser nærmere på:

• arbejdsglædens psykologi

• hvordan fællesskabet trives bedst

• hvilke opmærksomheder I bør have for at sikre arbejdsglæden

• erhvervspsykologiske muligheder for at styrke den fælles trivsel

• trivselssamtaler som forebyggende redskab til at sikre alles arbejdsglæde

Emnet udvikles i forhold til jeres konkrete situation og behov. Det kan gøres fra et online foredrag på 1 times varighed til en halv eller heldagsworkshop. Kontakt os for en nærmere dialog om, hvordan vi kan bidrage til jeres mentale sundhedsdag.

Hvem er Godt Arbejdsliv?

Godt Arbejdsliv har særligt fokus på de organisatoriske muligheder for at sikre trivsel og mental sundhed i virksomheden. Arbejdet tager udgangspunkt i at sikre en sammenhæng mellem opgaven, virksomheden, fællesskabets og den enkeltes behov og betingelser. Godt Arbejdsliv er især Bettina Prühs; en teoretiske funderet praktiker , der altid leder efter den bedste løsning i netop jeres kontekst. Jeg har arbejdet med digitale arbejdsliv, ledelse og mental sundhed i mange organisatoriske sammenhænge, altid med fokus på at sikre bæredygtige forandringer og gode arbejdsliv. Et samarbejde med Godt Arbejdsliv vil derfor give jer både ny forskningsbaseret viden og konkrete handlingsforslag til, hvordan I styrker jeres mentale sundhed sammen!