Organisationskonsulenterne

Det der betyder mest for flest

Gennem denne workshop får I konkrete handleplaner på en aktuel problemstilling i virksomheden; oplevelsen af medinddragelse og ejerskab ift løsninger

Workshop: Deltagerne arbejder i 3 timer i fællesskab gennem en struktureret proces med at finde løsninger på 2-3 aktuelle, konkrete og betydningsfulde problemstillinger i egen virksomhed, som efterfølgende kan implementeres indenfor få måneder. Problemstillinger kan tage afsæt indenfor temaerne trivsel, forandringer eller et tema fra virksomhedens seneste APV.