Ann-Helene Maack, psykoterapeut (mpf)

Dialog om stress og skam

Mennesker der arbejder med mennesker står med mange professionelle dilemmaer i dagligdagen, ofte er det vanskeligt at få enderne til at mødes, og dette kan være årsag til at medarbejdere bliver syge stress.

Vejen til en stresssygemelding og mistrivsel er ofte brolagt med:

Dårlig samvittighed og afmagt over ikke at løse sine opgaver tilfredsstillende.
Følelser af at miste kontrol i jobbet
Oplevelsen af ydmygelse hvis man bliver mødt negativt af de mennesker vi skal hjælpe

Som psykoterapeut og tidligere lærer er jeg optaget af, hvordan situationer i arbejdslivet kan medføre skam, og hvordan kroppen og sindet husker og reproducerer skammen, indtil der kommer lys på problemet.

Det er tit det usagte, der gør mest ondt, og skaber mest utryghed.

Ved at få et sprog for det skamfulde, kan vi også få øje på, hvad det gør ved os, så kan vi begynde at håndtere det, afgifte de stressfremkaldende følelser, opdyrke en accept og rummelighed og stå stærkere i personalegruppen og som individuel medarbejder.

Da jeg indså at min stress, var udløst af skam, startede min heling.
Afmagt over ikke at kunne nå det jeg burde, hvilket gav mig dårlig samvittighed, skyldfølelser og forkerthedsfølelse.
At blive overfuset, ignoreret eller på anden måde negativt spejlet, kan gøre, at vi tager skammen på os, især hvis vi arbejder med relationer, hvor en del af vores job tvinger os til at blive i en ubehagelig situation.
At lave fejl kan ligeledes være med til, at vi bliver flove, gemmer os og ikke tør tage ansvar.
Gennem min egen fortælling om stress og skam, dykker jeg ned i hvad der sker med krop og sind, når vi skammen går fra en følelse til en tilstand af forkerthed hvor hjernen er i konstant alarmberedskab.
Mit mål er at skabe modet til at tale om tingene, for skam skal hives ud af det mørke, hvor det trives. Det bliver afgiftet og håndterbart, når der kommer lys på det.
Samtidig kan vi lettere forstå os selv og hinanden, når vi har ord for de dynamikker, der styrer vores adfærd med stor magt.