Skyt.nu

Dig og mig og os – Find styrkerne i jeres forskelligheder

Gode relationer er afgørende for vores mentale sundhed – og de kan skabes med indsigt i personligheder, det giver forståelse og respekt på tværs af gruppen.

Indsigten bevirker, at opgaverne kan fordeles ud fra styrker, og hvad der skaber mening i jobbet for den enkelte, og det er afgørende for trivslen.

Vi laver teambuilding med udgangspunkt i profilværktøjet JTI (Jungs Type Indikator), hvor deltagerne inden udfylder en test.

Der vil på dagen være en gennemgang af teorien, og deltagerne vil undervejs pege på deres egen profil – så de ikke oplever at være ”sat i bås”.

Når profilerne er fordelt, ser vi på forskelligheder/ligheder i gruppen ud fra, hvad der styrker/udfordrer samarbejdet, ligesom vi italesætter, hvor de kommunikative misforståelser kan opstå. I vil også se styrkerne i forhold til fælles opgaveløsning, så I bruger hinanden bedst.

Når dagen planlægges mellem jer og Skyt.nu, så bliver der lyttet til jeres situation, så vi kan anvende eksempler fra jeres virkelighed.

De vil opleve en arbejdsgruppe, der bliver mere effektiv, fordi de får en højere trivsel, og dermed bliver mere mentalt sunde.

Der vil blive en større grad af samarbejde, fordi de får gode, sunde relationer, der bygger på indsigt, forståelse og respekt for hinanden.

De vil kunne skabe en bedre opgavefordeling og nogle stærkere fælles løsninger ud fra indsigt i personlige kompetencer. Det vil samtidig skabe mere meningsfulde job for den enkelte, som ikke stresser dem i samme grad, fordi det er et job, der matcher personligheden og skaber mere arbejdsglæde.

De bliver i stand til at forebygge kommunikative misforståelser og konflikter, fordi de gennem indsigt i personlighederne får viden om, hvor det kan gå galt, og hvad de kan gøre for at undgå det.

De vil efter dagen få et materiale samt en bog til hver medarbejder ud fra de købte profiler, som giver dem rig mulighed for at fortsætte processen med det gode mentale arbejdsmiljø.