Impact Consult ApS

Effektfuldt og respektfuldt samarbejde

På workshoppen får I inspiration og redskaber til – her & nu og fremadrettet – at udvikle et effektfuldt og respektfuldt samarbejde.

Formålet er at sikre trivsel, samhørighed og teamspirit i en organisation eller et team.
Workshoppen består af en blanding af indlæg og arbejde i mindre grupper. Koncept (IC Business House Concept ©) og materiale er baseret på teorier såvel som erfaringer fra praksis.

I vil blive inspireret, få ny viden, konkrete redskaber og procesforslag samt aftalte spilleregler til jeres fremtidige samarbejde. Formen er involverende og indebærer aktiv deltagelse ved deltagerne og forberedelse (hvis det ønskes).

Dagen afsluttes med en session, hvor I sammen udarbejder en handlingsplan, træffer aftaler og definerer evt. spilleregler. På denne måde er I allerede konkret i gang med processen, som I straks efter selv kan fortsætte, og dermed opnå stort udbytte af arrangementet og jeres indsats.

Det endelige program vil blive planlagt ud fra jeres konkrete situation, behov og ønsker.

Workshoppen kan afholdes fysisk hos jer eller foregå virtuelt, på dansk eller engelsk.

Hybride organisationer med spredte geografiske lokationer evt. internationalt fordelt på forskellige lande kan også benytte sig heraf.

Max antal deltagere: 25. Varighed: 3-4 timer.

Handlingsplan, forslag til konkrete redskaber og evt. andet relevant materiale vil blive udleveret til jer.