Hammer & Hollænder ApS

EN HIGHFIVE TIL SAMARBEJDET

En faciliteret workshop, hvor vi dykker ned i, hvad der for jer er et godt samarbejde, og vi arbejder os ind på, hvor og hvordan I gerne vil udvikle jeres samarbejde.

Vi skaber en tryg ramme, hvor I kan være nysgerrige på hinandens forståelse af forskellige forhold og situationer: Giver de god energi i samarbejdet, eller skaber de et pres?

En highfive og et servicetjek af samarbejdet hjælper jer med at bruge anerkendende kommunikation, og I får fornyet opmærksomhed på, hvor forskelligt vi kan opleve den samme situation.

Med workshoppen får I:
- Talt om det, der er vigtigt i et godt samarbejde for jer hver især. Hvad giver næring til jeres trivsel og engagement?

- Trænet konstruktive måder at tale om, hvad der kan spænde ben for samarbejdet, og hvad I kan gøre i stedet.

- Et redskab, der bygger bro og hjælper jer med at undersøge uenigheder – fx om eller hvornår det er ok at afvige fra fælles aftaler.