Human House

Et bæredygtigt arbejdsliv

Et bæredygtigt arbejdsliv indebærer, at vi alle oplever god energi i hverdagen, som giver overskud til både arbejdslivet og privatlivet. Bæredygtighed betyder også, at vi i arbejdsfællesskabet kan passe på hinanden gennem et langt arbejdsliv.

Ud fra et tværgående fokus i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, drøfter vi, hvordan vi sammen kan forbedre vores fysiske og mentale sundhed. Vi dykker ned i de nye tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2021 vedrørende danskernes sundhed, med OBS-punkter ift. både den mentale sundhed og den fysiske sundhedstilstand som begge områder er udfordret, og som ikke hjælper mod at skabe et bæredygtigt arbejdsliv – hvordan kan vi knække den kedelige tendens? En metode kunne være at integrere Sundhedsmiljø (NFA), hvor målet er at komme fysisk og mentalt sundere hjem fra arbejdet end da vi mødte ind.