MAX Positiv | Teams og trivsel

Et stærkt team med Belbins Teamroller

Godt samarbejde er vejen til både trivsel og gode resultater. Vil I styrke samarbejdet i jeres team, er Belbins Teamroller et godt bud på en langtidsholdbar metode til at skabe bevidsthed om jeres individuelle bidrag til jeres fælles opgaveløsning, ligesom Belbin giver jer et fælles sprog til at tale om jeres relationer.

Med Belbins Teamroller får I et forskningsbaseret værktøj med de 9 specifikke teamroller, der udgør det bedst mulige team. Teamrollerne giver hver enkelt medarbejder indsigt i sin egen adfærd på arbejdspladsen samt stor forståelse for kollegernes måde at arbejde på.

Hver medarbejder får en teamrolleprofil, der giver konkret viden om medarbejderens potentiale og præferencer, ligesom I får en samlet teamprofil og en teamanalyse, der klart viser, hvordan teamrollerne er fordelt i jeres team og hvor I har jeres styrker i forhold til jeres opgaver.

Teamrolleprofilerne udfyldes online inden workshoppen, hvor I får udleveret profilerne og arbejder med jeres relationer.

Hver enkelt medarbejder får med en teamrolleprofil en dybdegående indsigt i, hvordan han eller hun bedst bidrager til teamets arbejde, ligesom profilen indeholder feedback fra kolleger, forslag til udvikling og hvilke typer opgaver medarbejderen bedst kan varetage.

Teamrolleprofilerne kan med fordel bruges i forbindelse med MUS eller anden feedback mellem leder og medarbejder.

Viden om teamrollerne giver en stor forståelse for hinandens styrker og de svagheder, som vi alle har. En viden, der ofte rækker længere ud i organisationen end til det enkelte team.

Teamrollerne giver muligheden for at tale åbent og ærligt om teamets samarbejde og om medarbejdernes forskelligheder i et neutralt og objektivt sprog.

Workshoppen og teamanalysen giver jer en forståelse af, hvordan jeres team er sat sammen, og om der er en overrepræsentation af teamroller eller om I mangler teamroller for at kunne løse jeres opgaver bedst muligt.

I forbindelse med ansættelser har I overblik over, hvilke medarbejdere I med fordel kan ansætte for at de passer ind i teamet.

Viden om teamrollerne giver jer mulighed for at sætte de bedst egnede medarbejdere på jeres opgaver, hvilket giver jer både større effektivitet og større trivsel for den enkelte.