Christina Mai

FÅ GLÆDEN MED v/ Christina Mai

DEN TID, HVOR MAN KUNNE MØDE OP SUR, ER SLUT! Du kan gøre de andre glade, lige så lidt som du kan gå på toilettet for dem. Ledere kan skabe rammer og omstændigheder, men glæden skal vi selv møde op med. Giv hinanden det ansvar tilbage, eller forvent en fremtid, hvor vi får det trælse frem i hinanden.

At finde og kunne skabe sig egen glæde er det 21. århundredes store udfordring. For uden den - hvad er alt det andet, så værd?
Jeg er Christina Mai
Jeg brænder for, at hjælpe jer med at finde, skabe og forløse glæden, selv der hvor det føles allermest tungt og træls.
Fællesskaber har siden tidernes morgen brugt musik og sang til at skabe arbejdsglæde og finde sammen.
Men det kræver, at vi hver især møder op og vælger glæden til!
Tag med mig og lad mig vise jer jeres egen rejse gennem fortid, nutid og fremtid. Og lær at bruge glæden til at binde det hele sammen.

Foredrag
Få Glæden Med

Workshops
Fællesdans Fælleskor

Få Glæden Med er også en del af organisationen dig&mig

dig&mig er en organisation der arbejder med fremtidens store spørgsmål


Vi befinder os i en Verden, hvor størstedelen af os lever længere. For at kunne få en bedre hverdag, må vi søge at holde hjerne, krop og hjerte i fuld vigør, og balancere et solidt helbred.


Derfor ønsker vi at gøre op med MER-samfundet og søger at være med til at forme den medmenneskelige tilgang i et BEDRE-samfund. For ved at forebygge investerer vi i mindre brandslukning for flere mennesker i fremtiden.

- Vi skaber et trygt rum og en struktur til rådighed, hvor deltagerne gennem aktiviteter bliver bedre til at mestre eget liv og forbedrer livsglæden. Tanken er at når det enkelt menneske er glad og opnår livsbalance, giver det en samfundsmæssig bedre og mangfoldig bredere bundlinje.

Ved et kontinuerligt fokus på individ og fællesskab og samspillet imellem de to, sætter vi rammerne for at den enkelte kan finde sig selv, og forbinde sig til fællesskabet.
Derfor indeholder dig&mig workshops både dialog, livsfortælling, kreativitet, musik, dans og skabende arbejde.

De aktiviteter der arbejdes med, har fokus på:
HJERNEN - den kreative skaber, hvor fantasi, kommunikation og eftertanke går hånd i hånd.
Indre og ydre dialog træner balance mellem de to hjernehalvdele, og dermed øger vi forståelsen for handlinger, tanker og følelser. Derfor bruger vi samtale, fokus på sprog og relationelle mønstre, så vi kan mestre og omfavne eget og andres liv.

KROPPEN - den kraft der bærer os og frembringer glædeshormoner og beholder for vores nervesystem. Musik udløser dopamin. Det vækker følelsen af nydelse og glæde hos det enkelte menneske, som også smitter af på vores relationer. Derfor bruges musik som virkemiddel til at højne den enkeltes sundhed og trivsel, og til at mærke og dele glæden i fællesskaberne.

HJERTET - pumpestation, der fører energi til krop og hjerne og som associeres med vores følelsesliv. Livsfortællinger spejler følelser og hjælper os til at forholde os til forskellige situationer og relationer. Derfor bruges fortællingen, som virkemiddel til at tale om værdier og tematikker.

Organisationens værdigrundlag er: Glæde, Kærlighed, Nysgerrighed, Ansvarlighed, Tolerance og Tillid.

WORKSHOP: dig&mig - sammen OM FORANDRING

En af de samfundsmæssige udfordringer som dig&mig har fokus på, er at hver 5. dansker har kroniske smerter i større eller mindre grad.
Derfor har vi skabt et forandringsforløb for mennesker med kroniske smerter, der handler om at være den du er, og den du gerne vil være; sammen med andre

Fremtiden kalder på, at vi skal kunne gå ind og ud af dedikerede fællesskaber, samarbejde med andre og stå tydeligt som individ.
Samtidig kan følelsen af ensomhed være stor, når man som menneske får konstateret kroniske smerter, der sætter spørgsmålstegn ved den normale hverdag og deltagelse i samfundet. Derfor ser vi et behov for, at det enkelte menneske lever livet med opmærksomhed på sig selv, og samtidig forstår relationerne til omverdenen.
Vi støtter mennesker i evnen til at navigere i eget liv og i den verden, der omgiver dem. I 9 workshops med livsfortælling, musik, dans. skabende arbejde og dialog sætter vi rammen for at deltagerne kan undersøge, udfolde og målsætte egen forståelse af livet gennem kroppen, hjertet og hjernen. Dermed sættes følelsen af ensomhed i et nyt perspektiv og tilknytningen til fællesskabet styrkes.