Thauer Stresscenter ApS

Få værktøjer til at skabe ForebyggelsesKULTUR på arbejdspladsen - bliv en rollemodel

Gå forrest og hjælp dine medarbejdere og kolleger til et sundt arbejdsmiljø

Et af de bærende elementer i dagen er konceptet ForebyggelsesKULTUR, der indeholder værktøjer til forebyggelse og håndtering af dilemmaer og mulige problemstillinger, som kan være direkte årsag til stress, sygemeldinger og dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Til kurset er der knyttet en række praktiske værktøjer, du kan bruge til at rådgive dine medarbejdere og kolleger mest effektivt. Værktøjerne hjælper bl.a. i situationer, hvor man skal kunne sige fra, melde ud, sætte grænser og løse konflikter. Men handler også om at forebygge og håndtere situationer med højt arbejdspres og stress.

Bliv en rollemodel
Din adfærd har en afsmittende effekt på din kolleger, derfor er du rollemodel.

Du lærer:
👉 Hvorfor det ofte ikke er den enkeltes skyld, når overskuddet og motivationen i arbejdslivet er væk, og hvordan man kan lære sig selv og sine kolleger at tage ansvaret tilbage ved at melde ud, sige fra og sætte grænser.
👉 Hvorfor nogle mennesker bliver fornærmet og ignorerer andre, når man siger fra, og hvordan man håndterer det hos sig selv og andre.
👉 Hvad forskellige begreber som skyld, skam og ansvar gør ved opfattelsen af vores trivsel på arbejdspladsen.
👉 Hvordan man implementerer tankegangen Stress er OGSÅ dit eget ansvar i arbejdsmiljøarbejdet.
👉 Hvorfor mange undlader at sige fra og hvilke bevidste (så vel som ubevidste) konsekvenser, der kan være forbundet med at sige fra.
👉 Hvordan man via mentaltræning kan blive mindre påvirket af, hvad andre tænker, mener og føler, om det man siger, gør og beslutter i eget arbejdsliv.

Du træner:
👉 Hvordan du selv melder ud, siger fra og sætter grænser, samt hvordan du hjælper andre til at gøre det samme.
👉 Hvordan du inddrager viden om følelsesregulering i arbejdsmiljøarbejdet til at styrke dine kollegers evne til at sige til og fra.

Du får introduktion til, hvordan du:
👉 Håndterer svære dilemmaer og problemstillinger i din arbejdsmiljørolle.
👉 Bruger værktøjer som: Min butik/Din butik, rettigheder, PRE-framing og forebyggelseskontrakter i dit arbejdsmiljøarbejde.
👉 Kommer i gang med at implementere 1. trin af ForebyggelsesKULTUR.

Workshop på 6 timer
Underviser: Stressekspert Rikke Maj Thauer

Læs mere her: https://thauer.dk/arbejdsmiljoeuddannelse/