Nystrup Consult

Faglig stolthed

Ønsker I at afholde en workshop om faglig stolthed i jeres organisation? - så er jeg klar til at hjælpe jer!

Ønsker I at afholde en workshop om faglig stolthed i jeres organisation? - så er jeg klar til at hjælpe jer!

Jeg tilbyder at facilitere en proces om faglig stolthed som led i Danmarks Mentale Sundhedsdag.

En proces der medvirker til at øge bevidstheden om den enkelte og gruppens fornemmelse for, hvad der giver stolthed i arbejdet med netop jeres målgruppe/kundegruppe. En bevidsthed og fokus herpå er med til at understøtte arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Forinden workshoppen sendes enkle refleksionsspørgsmål til deltagende medarbejdere omkring i hvilke situationer, den enkelte oplever faglig stolthed.
Workshoppen foregår med oplæg omkring faglig stolthed og drøftelse og definition af, hvad faglig stolthed er for jer.

Afslutningsvis definerer I, hvad faglig stolthed er for jer. Formuleringen er med til at give et afsæt for en kultur, hvor der i dagligdagen er øget fokus på den gode historie.

Jeg er uddannet socialrådgiver og certificeret coach og arbejder til dagligt med trivsel på individ- og organisationsniveau.

Workshoppens varighed er 6 timer, afholdes uge 41 og foregår på jeres arbejdsplads.
Max antal deltagere: ca. 50 Pris: kr. 10.000 + moms + transport

Som arbejdsplads får I med dette tilbud en dag med fokus på mental sundhed. Dagen er tilrettelagt så I selv kommer på banen og der veksles mellem oplæg og arbejde med temaet i mindre grupper. Der vil være plads til, at I selv sætter jeres præg på rammen for dagen.

I vil som arbejdsplads få øget bevidstheden om og fokus på, hvad der giver stolthed i arbejdet med netop jeres målgruppe/kundegruppe. En bevidsthed og fokus herpå er med til at understøtte arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen