FULL CIRCLE IMAGE

Farverig Feedback

"Det svære er at lytte - at tale er den rene leg. Invester i en workshop der vil udvikle dine evner til at give og modtage feedback og som derved vil optimere mulighederne for professionel udvikling.

Evnen til at udvikle sig selv og andre er ofte i høj grad afhængig af evnen til at give og modtage feedback. En person der ikke selv er opmærksom på de områder, hvor der er brug for forbedringer, vil med stor sandsynlighed forsætte med en uhensigtsmæssig adfærd, selv om det er tydeligt for alle omkring personen, at denne adfærd er en hæmsko, både for den enkelte, og for teamets samlede præstationsevne.

Workshoppen vil veksle mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser, som tilsammen sikrer jer en inspirerende og udbytterig dag, hvor I som deltagere får indblik i, og forståelse for..... Forskellen på anerkendende og udviklende feedback - Hvordan teamet i praksis kan opnå større udbytte af den feedback, der gives og modtages i professionel sammenhæng. Hvordan Insights farverige model "D4 - Databaseret feedback" anvendes effektivt - Indsigt og forståelse for, hvad den feedback, I giver andre, kan lære jer om jer selv. Feedback workshoppen udgør ikke blot en meget givende dag 2 efter en indledende workshop i Personlig Effektivitet, men kan også med fordel integreres i et større udviklingsprogram for teams.