Lærke Egefjord

Flow & Fokus

I den kreative workshop FLOW & FOKUS introducerer læge og billedkunstner Lærke Egefjord og mindfulnesslærer Mette Bahnsen nyeste forskning indenfor mental sundhed og viser, hvordan mindfulness, kunst og kreativitet kan være effektive redskaber til at skabe mere arbejdsglæde, workflow, trivsel og dermed mindre stress i din hverdag.

Du bliver introduceret til måder at skabe bevidst fokus og komme i tættere kontakt med krop, sind, tanker, impulser og reaktioner. Det gør, at du bedre kan målrette fokus og balancere energi og dermed etablere et mere robust udgangspunkt for at håndtere perioder med stress, forandringer eller andre udfordringer. Via mindfulness-øvelser dykker vi sammen ned i en kreativ proces, hvor der opstår mulighed for at opleve flow, som er en helt særlig mental tilstand, hvor du glemmer tid og sted og lader dig opsluge af nærværet i en krative opgave. Puls og blodtryk falder, og nervesystemet får dig til at slappe af, mens hjernen udsender lykkehormoner, som skaber velvære i både krop og sind. At være i flow virker således stressforebyggende, ligesom man kan bruge oplevelser med flow til at få ro i krop og sind i belastede perioder.

Workshoppen giver inspiration og konkrete eksempler på, hvordan man kan bruge træning i nærvær (mindfulness) og kreative processer til at reducere stress og styrke sin robusthed over for forandringer og ruste sig mod travlhed og stress. Samtidig får deltagerne viden om, hvad der sker i krop og sind, når vi dyrker mindfulness og det kreative, og hvordan de kan bruge disse redskaber fremadrettet og dermed selv gøre en indsats for at styrke den mentale sundhed alene og i fællesskab.