Konsulenthuset Beritkafton.dk

Fokus på det der skaber værdi?

FOKUS på det der skaber værdi både for dig, kunden/borgeren og for arbejdspladsen - er en spændende workshop omkring betydningen af fokus i forhold til a nå de mål vi sæter os, men også i relation til kommunikation og samarbejdet heri.

På workshoppen vil I opleve hvor stor betydning valget af individuelt såvel som gruppens fokus har for bl.a. opgaveløsninger, succes raten, optimering af ressourcerne i fx. en arbejdsdag, den mentale sundheds balance, trivslen og ikke mindst løftet af kerneopgaven.

I vil blive præsenteret for helt konkrete enkle redskaber som I allerede efter workshoppen vil kunne gå ud og arbejde videre med og mærke effekten af.

Gruppestørrelsen anbefales til at være mellem 5-20 personer, for at I får det optimale udbytte.

Berit Kafton Simonsen er en veluddannet fagperson indenfor særligt humaniora og har mange års erfaring som udviklingskonsulent og supervisor i virksomheder/ organisationer, herunder afholdelse af workshops. Dette til deltagernes store tilfredshed. Endvidere har Berit bl.a. skabe uddannelsen "Mental Sundheds Ambassadør", hvor arbejdspladsen nu kan uddanne mentale sundheds ambassadører som et supplement til arbejdet med trivsel og mental sundhed lokalt.

Ved spørgsmål kontakt mig gerne på bks@beritkafton.dk eller 24249154 - se også mere på beritkafton.dk

En spændende og energifyldt workshop, med indsigter, læring, og konkrete metoder til, at rette fokusset derhen, hvor udbytte og energi matcher den enkelte såvel som arbejdspladsens kerneopgave allerbedst.