Konsulenthuset Berg's

Fokus på et velfungerende team

Udviklingskonsulent LISE-LOTTE BERG fra KONSULENTHUSET BERG'S har gennem de sidste 14 år faciliteret udviklingsprocesser med fokus på god trivsel, velfungerende samarbejde og effektiv opgaveløsning. Hun har fokus på balancen mellem ret og pligt, og balancen mellem at medarbejderne skal trives samtidig med at opgaven skal løses. Hun hjælper ledere og medarbejdere til at kommunikere meningsfuldt omkring kerneopgaven.

Et velfungerende samarbejde er en afgørende faktor, når det handler om trivsel og effektivitet på jobbet - og det gode samarbejdet afhænger både af den indbyrdes tillid og af arbejdspladsens kultur i forhold til at kommunikere med hinanden, afstemme opgaver og løse uenigheder.

Samarbejdet er ligeledes afhængig af ledelse og den enkeltes evne til at kigge indad og se situationen i et større perspektiv.
Et velfungerende samarbejde skaber stor arbejdsglæde og bidrager til medarbejderne såvel som arbejdspladsens succes, og er en afgørende faktor for tiltrækning og fastholdelse af dygtige medarbejdere.

Udviklingsdagen sætter fokus på de faktorer, der er afgørende for et godt samarbejde og vi kigger både ind i samarbejdet mellem leder og medarbejder og det indbyrdes samarbejde mellem kollegaerne.
Med udgangspunkt i modellen for ”Det velfungerende team” stiller vi skarpt på kommunikation, forventningsafstemning og opgaveløsning.

Der lægges vægt på at få ”ordet på bordet og svesken på disken”, når vi kortlægger status og i fælleskab indgår forpligtende aftaler i forhold til optimering af samarbejdet og den indbyrdes kommunikation.

Deltagerne får mulighed for at drøfte helt konkrete situationer, hvordan situationen påvirker, og hvad der er brug for at ændre.

I processen kommer vi ind på arbejdspladsen kultur og adfærd, handlinger og holdninger, samt hvordan ”kunstigt harmoni” og manglende tillid kan forhindre et godt samarbejde.
Med på programmet er ligeledes sammenhæng mellem den enkelte, fællesskabet og kerneopgaven.

Hensigtsmæssige adfærd drøftes og gode kommunikationsmodeller introduceres.

Deltagerne vil efter forløbet have drøftet og aftalt fremtidens ideelle samarbejdsadfærd.
Den nuværende adfærd er sammenholdt med den ideelle adfærd, og vi har set på de forskellige forhindringer, der påvirker et godt samarbejde. Med udgangspunkt i teorierne gives der gode bud på, hvordan teamet kan optimere kommunikation og samarbejde. Deltagerne får samtidig indblik i og forståelse for det ansvar, der ligger på hver enkelte, når det gælder samarbejde, trivsel og god kommunikation.

I forbindelse med teamudviklingsdagen kan I vælge at få lavet DiSC personprofiler på deltagerne, således at vi også inddrager de 4 forskellige profiltypers præferencer og motivationsfaktorer under dagens temaer. Medarbejderne får herved kendskab til både egen profil og kollegaernes profil - en viden der er med til at styrke det indbyrdes samarbejde

I skal afsætte 6 timer til Teamudviklingsdagen.