Organisationskonsulenterne

Food for thoughts

Gennem denne workshop bliver du præsenteret for modeller, forståelsesrammer og fælles sprog omkring det givne tema samt hjælp til at påbegynde dialoger omkring vigtige emner og enkle konkrete redskaber til medarbejderne.

Workshops af 2-3 timers varighed med forskellige temaer (stress, arbejdsglæde, kommunikation og samarbejde, forandringer). Fælles er, at deltagerne pba korte oplæg inden for det givne tema dels får viden om temaet, får mulighed for at påbegynde dialoger omkring temaet, arbejder med enkle og konkrete redskaber til at arbejde med sig selv og hinanden indenfor temaet.