DA arbejdsmiljøuddannelse

Forebyg stress på arbejdspladsen – hvad er din rolle?

Samarbejdet, den gensidige respekt og arbejdsindsatsen bliver påvirket, hvis der er stress på arbejdspladsen, så det er vigtigt at forebygge, at det opstår. i denne workshop får I metoder til, hvordan I aktivt kan forebygge og håndtere stress på din arbejdsplads. Og viden om, hvordan I kan blive en god sparringspartner, når det handler om trivsel og stress.

På workshoppen vil I få viden om, hvad I helt konkret kan gøre for forebygge, spotte og tackle stress på din arbejdsplads.

• Begrebet stress.
• Hvad kan skabe stress.
• Fysiske og psykiske tegn på stress.
• Stresstrappen.
• Konkrete indsatser for stressramte kolleger.
• Stress på dagsordenen – hvem gør det hos jer?