Christina Mai

FOREDRAG - dig&mig sammen kan vi BEDRE

En af de samfundsmæssige udfordringer som dig&mig har fokus på, er at hver 5. dansker har kroniske smerter i større eller mindre grad. Dette afspejles bl.a. i længere sygeperioder og at flere og flere mennesker har svært ved at fastholdes i arbejdslivet.

Samtidig ved vi at en tidlig indsat er altafgørende for at den enkelte medarbejder føler sig imødekommet i sygdomsforløbet, især når det er længerevarende.

Derfor har vi skabt et forandringsforløb for mennesker med kroniske smerter, der handler om at være den du er, og den du gerne vil være; sammen med andre, sådan at vi bedre kan håndtere de forandrende processer, som opstår uden kronisk sygdom.

I et oplæg om at finde glæden gennem at arbejde med livsfortælling, musik, dans. skabende arbejde, vane hacking og dialog sætter vi rammen for at deltagerne kan få indsigt i hvordan kroppen, hjertet og hjernen spiller en ligevægtig, når vi skal finde vores livsbalance. På den måde kan vi se os selv i et nyt perspektiv og samtidig styrke vores tilknytningen til fællesskabet.

Gennem øget viden og afprøvelse af aktiviteter styrkes den enkelte ansattes ansvarsbevidsthed, hvorfor man bedre til at italesætte konkrete behov og udfordringer i sygeperioder. I dialog med HR og ledelse vil dette give en bedre mulighed for at fastholde essential medarbejder viden og egenskaber på arbejdspladsen, sådan at disse ikke forsvinder i længere sygdomsperioder.