Sporthouse

Fra gruppe til team - styrk trivslen gennem indsigt og kommunikation

Workshoppen vil være opdelt i 3 faser

1. Fundament

Insights 4 grundlæggende farver (rød, gul, grøn og blå) introduceres herunder hvad der kendetegner de forskellige farver på en god og en dårlig dag. Hver især får I mulighed for at præsentere jer selv med afsæt i Insights. Vi har fokus på, hvordan vi opfatter hinanden med udgangspunkt i Insights 4 grundlæggende farver med afsæt i hverdagen.

2. Personprofil
Hver deltager modtager sin personprofil og vi fordyber os i enkelt områder af profilen samt videndeler udvalgte elementer fra profilen med hinanden.

3. Os som et team
Med udgangspunkt i teamets samlede Insights profil arbejder vi med, hvilke styrker og muligheder, der er i samarbejdet og kommunikationen. Hvordan kan vi bruge vores nye viden i forbindelse med formidling af et vigtigt budskab?

Med udgangspunkt i jeres Insights personprofiler er målet

at få et grundlæggende kendskab til Insights.
at få større kendskab til hinanden.
at styrke kommunikationen og samarbejdet yderligere samt få indsigt i, hvad der kende-tegner et team.