Trenddesigner & Brandudvikler Susanne Juul Barnak

FREMTIDEN KALDER PÅ SAMARBEJDE

De virksomheder som ser fremtidens behov for LIFE BALANCE og er i stand til at skabe en virksomhed baseret på samarbejde og brobygning på tværs af jobfunktioner, bliver fremtidens vindere. Med en workshop med fokus på vidensdeling, åbenhed og redskaber til at handle på muligheder, vil de ansatte føle sig værdsat og hørt, og som en vigtig del af fællesskabet. Desuden får I redskaberne til at ”vanehacke”, således den åbenhed og forståelse, der kan gøre den helt store forskel i det daglige arbejde, bliver en ny, god vane. På den baggrund får I en workshop, som styrker sammenholdet og giver et fælles sprog, og som både på den korte og den lange bane bidrager til en fælles forståelse, hjælpsomhed og vidensdeling, som kommer alle til gavn, og skaber en god arbejdsplads.

Coronakrisen har skabt utryghed og usikkerhed, og har påvirket vores måde at leve, lege, arbejde og socialisere på. I forbindelse med krisen er der opstået mange nye globale trends, som kan få betydning for vores fremtidige arbejdsliv.

”WORK-LIFE BALANCE” er i stedet blevet til et ønske om ”LIFE BALANCE”.

Vi har alle udviklet digitale færdigheder under krisen, og mange har som hjemsendt knyttet tættere bånd til deres børn end nogensinde før. Behovet for familietid overhaler arbejdet, og det vil blive vigtigt at kunne sammensætte en fleksibel arbejdsplads, som skaber balance i de ansattes liv, og derved sikre de kan performe optimalt, når de er på job. For at skabe denne balance er det vigtigt, at de ansatte høres og kan byde ind med, hvordan de ser fremtidens arbejdsplads. En arbejdsplads som bliver kendt for at have en empatisk ledelsesstruktur, med plads til forskellighed, fleksibilitet og åbenhed.

Workshoppen er for alle virksomheder eller organisationer, der ønsker medarbejderinvolvering og et stærkt samarbejde på tværs af alle jobfunktioner. Et sundt og inspirerende arbejdsmiljø er udviklende for alles potentiale, og vil bidrage positivt til nytænkning og udvikling, således virksomheden forbliver relevant, og ikke mindst en virksomhed, som er i stand til at tiltrække de dygtigste medarbejdere.

Til workshoppen vil globale trends, der er opstået under coronakrisen blive præsenteret visuelt, og undervejs vil der være reflekterende små ”talefri” pauser. Derefter får deltagerne redskaberne til selv at arbejde med corona-trends i grupper, således der kommer dybe og konstruktive snakke om, hvordan disse trends har haft & vil få betydning i det daglige arbejde. Ligeledes der vil blive arbejdet med, hvordan givne problemstillinger kan blive til nye muligheder. Der vil være rotation i grupperne, så alle får mulighed for at arbejde sammen. I løbet af workshoppen vil der være små pauser med fysisk aktivitet, for at få rystet krop og sjæl, og få et smil på læben.