Huge-by-Heart

Fra omsorgstræthed til sund selvomsorg

Det at arbejde med mennesker er både stort, smukt og vigtigt. Og ikke mindst til tider meget krævende. For både krop, psyke og hjerne. Man er i højrisiko for at udvikle omsorgstræthed, sekundær traumatisering og udbrændthed før tid. Derudover har Corona har lært os noget om afstand, stress og frygt, og hvordan det påvirker os, så vi får eller måske netop ikke får plads til den mentale sundhed i en travl og udfordrende hverdag? Det vil jeg hjælpe med, så der bliver sat øget fokus på medarbejdernes hele liv.

Forskning viser, at vores nervesystem er socialt og relationelt betinget, og at vi gennem sanselige oplevelser i naturen og forpligtende fællesskaber kan være med til at stimulere en bedre sundhed samt højne trivslen generelt.

Hvordan får vi kroppen og naturen med ind i den mentale sundhed i fremtidens sundhedssystem?

  • Hvordan går vi fra medarbejder omsorgstæthed til sund selvomsorg?
  • Hvad har vi lært? Hvad vil vi gøre mindre af?
  • Hvordan får vi mere krop og natur med ind i det, som vi gerne vil gøre mere af?

Denne workshop er primært henvendt til alle, der arbejder i første geled i det sundhedssystemet i Danmark. Den involverer alle medarbejdere i at være medskabere af en endnu bedre mental sundhed og forebygge omsorgstræthed.

Vi mødes udendørs i naturen. Træner både små enkle kropslige øvelser, meditation og bevægelse til at skabe et hurtigt mentalt overskud. Vi vil også sammen gå på opdagelse i hvordan trivslen og den fælles mentale sundhed har det generelt samt, hvad der skal til for, at det bliver endnu bedre, endnu sjovere at gå på arbejde med og efter Corona. På en måde så borgerne i centrum virkelig kan mærke det.

Der vil være både stilletid, tid til vigtige samtaler og refleksion, sanselig Walk ´n Talk og bevægelse. Alt sammen for at åbne op for at skabe en praksis hvor, den mentale sundhed ikke bare er noget ”vi bare går til om mandagen”, men noget vi bringer ind som en bevidst del af det, at være mentalt sund. Både i dit liv som helhed, og når du er på arbejde.

HVAD FÅR ARBEJDSPLADSEN UD AF DET?

  • Fælles sprog, inspiration og værktøjer til at (gen)etablere den mentale sundhed på nye og mere praktisk funderede måder i hverdagen.
  • Metoder og øvelser til hvordan I sammen skaber nye og bedre vaner for både hoved, krop, psyke.
  • Praktiske øvelser der åbner dine sanser og stimulerer dit nervesystem og sænker stressniveauet.
  • Tid til samtaler om vigtige emner, og skridt i sammen må tage ind i fremtidens Hjemmepleje.
  • En livgivende og fællesskabende pause sammen på en anden måde end I plejer.

STIKORD: stress, omsorgstræthed, mental sundhed, arbejdsglæde, tilbage efter Corona, trivsel