Assonans

Giv jeres arbejdsglæde en fast form og fælles stemme: Mål, forstå og forbedr jeres humør, samarbejde og mentale trivsel

I gør det måske allerede: Arbejder med jeres mentale trivsel og arbejdsglæde. Eller også tænker I: Årh - det har vi da lyst til, men det har vi ikke tid til i vores travle hverdag.

Med denne workshop kickstarter vi debatten om, hvad arbejdsglæde er hos jer. Vi tager udgangspunkt i en anonym trivselsmåling blandt alle deltagere og arbejder derefter på forskellig vis med emner, som I er særlig gode til og også dem, der trænger til et kærligt input.

For sagen er, at vi jo skal være stolte af alt det gode, der skaber smil og humør på vores arbejdsplads - og få det til at vokse. Og at vi skal se dét, der måtte være mere problematisk i øjnene og både debattere og håndtere det i et åbent, ærligt og kærligt forum.

Workshoppen faciliteres af erfaren underviser, coach og certificeret trivselskonsulent, Christina Ardilsø, der er specialist i at skabe arbejdsglæde og positivt samarbejde i mindre og mellemstore virksomheder. Christina har over 25 års erfaring fra dansk erhvervsliv og eget konsulentbureau, og anvender i sine workshops redskaber fra positiv psykologi, assertiv kommunikation og styrkebaseret ledelse.

Har I lyst til en glad dag med fokus på at spotte, styrke og forløse netop JERES potentialer for arbejdsglæde og trivsel? Så book denne workshop hos Assonans.

Alle arbejdspladser rummer potentiale til at have 100% arbejdsglæde, motivation og mental trivsel. Men sagen er, at langt de fleste mennesker ikke evner at spotte og udnytte alt det gode - og håndtere det, der måtte drille - når hverdagen er travl, og bølgerne går højt.

Med denne workshop tager I et vigtigt skridt ind i en fælles bevidsthed i organisationen om, hvad arbejdsglæde er for jer. Hvor jeres styrker er. Og hvor der skal sættes ind. Og I får en fælles stemme og konkrete resultater, I kan vælge at arbejde videre med efterfølgende.

Det er som udgangspunkt en workshop, der favner alle ansatte i fx en ejerledet virksomhed (op til 50 ansatte), men samme workshop kan også tilrettes til fx en ledergruppe i en større virksomhed, der har brug for frisk inspiration, øget samarbejde og fælles nytænkning i forhold til at håndtere medarbejdertrivsel og -glæde.