Intelligent & mind•full•performance

Giv stress baghjul med en kultur, så den mentale sundhed kan vokse.

Det handler om at få skabt en compassion kultur, fordi det nemt kan aflæses på den menneskelige, den sociale og den økonomiske bundlinje i en virksomhed.

Compassion er et fundament for generel trivsel og balance i os selv og hos andre.

Compassion er ordentlighed og retfærdighed.

Compassion får os mennesker til at trives bedre og tage ansvar for os selv og for hinanden – i den rækkefølge.

Forskningen har allerede dokumenteret, at en compassion kultur på arbejdspladsen:
 Skaber psykologisk tryghed
 Øger engagementet og loyaliteten
 Bidrager til ”Vi-følelsen”
 Reducerer medarbejderomsætningen

Compassion skal trænes og vedligeholdes.

Intellingent & mind•full•performance er en særlig form for compassion træningsform, der principperne i mindfulness, meditation og personlig udvikling. Derfor arbejder vi med en overordnet indsigt i hjernens kontrolrum samt betydningen af den fysiske konsekvens ved begrænsende og udviklende overbevisninger.

At skabe en compassion kultur på arbejdspladsen, hvor trivsel, tillid og tryghed er i højsædet, kræver, at vi tør arbejde med det grundlæggende fundament hos alle ansatte i virksomheden.

Det grundlæggende fundament findes i personligheden og består af vores tanker, følelser og dermed handlinger.

Der skal blot en enkel tanke til at vælte kulturen MEN der skal også blot en enkel tanke til at støtte og opbygge kulturen.

En enkel tanke kan vokse og blive til modstand MEN en enkel tanke kan også vokse og blive til tillid.

En enkel negativ tanke kan smitte og sprede en dårlig stemning MEN en enkel positiv tanke kan også smitte og sprede god stemning.

Tanker kan være bevidste eller ubevidste. Og størstedelen af vores tanker kommer faktisk fra den ubevidste del af sindet.

Med Intelligent & mind•full•performance kan vi blive mere bevidst om de tanker, der måske spænder ben for os.

Derfor er Mind•full•performance også karriereudvikling på et plan, der med rette kan sidestilles med en MBA.

Med dette 3 timers foredrag, dykker vi ned i, hvad compassion kan samt hvorfor og hvordan compassion virker.

I får værktøjer og indsigter i, hvad der skal til for at skabe en compassion kultur, hvor stress får baghjul og den psykologiske tryghed og den mentale sundhed vokser i jeres virksomhed.

I får værktøjer og indsigter i, hvad der skal til for at skabe en compassion kultur, hvor stress får baghjul og den psykologiske tryghed og den mentale sundhed vokser i jeres virksomhed.