Talkingstrokes

Grafisk facilitering - styrk kommunikationen og samarbejdet i teamet (1 dag)

Styrk din kommunikation så du sikrer, at alle bliver involveret og engageret, når du holder møder eller workshops med teamet. Visualisering skaber fælles forståelse, fordi det kan forenkle et ellers kompliceret budskab og kan hjælpe til at skabe rammerne, når viden skal skabes eller deles.

Brug grafisk facilitering som et effektivt værktøj til at kommunikere i hverdagen så alle, uanset niveau, får et fælles sprog og skab motivation blandt deltagerne.

Indhold
• Hvorfor virker grafisk facilitering?
• Få indsigt i grundelementerne - ikoner, mennesker, pile og rammer.
• Opbyg dit eget ikon bibliotek.
• Lær at visualisere en proces.
• Om metaforer og story-telling.

Udbytte
• Med få streger kan du let formidle et budskab med stor effekt.
• Styrk din kommunikation og skab større engagement blandt deltagerne.
• Lær at tegne processer så alle arbejder i samme retning.
• Brug tegninger til din story-telling.

Startkit med Neuland tuscher kr. 200 pr. pers