Mod Helhed

Grøn Trivsel - naturbaseret teambuilding

Grøn Trivsel er et naturbaseret trivselstilbud til personalegrupper, der er beskæftiget med relationsarbejde indenfor det sundheds- og/eller socialfaglige område.

Fagprofessionelle indenfor det sundheds-og/eller socialfaglige område vil ofte i det daglige arbejde udsættes for et krydspres, hvor de på den ene side mødes af driftsmæssige krav om effektivitet og en dagligdag der skal hænge sammen – og på den anden side mødes af menneskelig lidelse, sorg, frygt, frustration og håbløshed, hvilket kalder på nærvær, empati, rummelighed og forståelse.
At blive mødt af modsatrettede og høje følelsesmæssige krav vil kunne påvirke den enkelte medarbejder og hele personalegruppen i en grad, hvor omsorgstræthed, forråelse, konflikter, stress, udbrændthed og langtidssygefravær er højrisiko.

Tilbuddet tager udgangspunkt i den evidensbaserede metode Nature, Body, Mind, Community (NBMC), hvor natur, krop, psyke og fællesskab tilsammen giver de bedste betingelser for, på oplevelsesorienteret vis, at højne sundhed og trivsel hos den enkelte deltager og i en gruppe, som helhed.

Lokation tager primært afsæt i Yxengaard, der ligger i Tornby Klitplantage (9850 Hirtshals). Her har vi vores base, med mulighed for at benytte den omkringliggende smukke natur.

Tilbuddet kan efter aftale omfatte alt fra en enkelt dag á 6 timer og op til flere dage i et forløb.

Et dagsprogram starter typisk kl. 09.30 og slutter kl. 15.30.

Forplejning vil være inkluderet i form af formiddagskaffe/the m. brød, lettere frokostanretning samt afslutningsvist kaffe/the med lidt sødt.

Ved uforpligtigende henvendelse kan der aftales nærmere omkring omfang, indhold, pris m.m.

Formål for den enkelte medarbejder og personalegruppen som helhed er, at:

- Øge evnen til egenomsorg og selvregulering, med henblik på at skabe større psykologisk resiliens.
- Styrke mental trivsel, psykologisk tryghed og samarbejde.
- Udvikle fagligheden og relations arbejdet kvalitativt, herunder evnen til at kunne rumme -
egne følelser og bevare mentaliseringsevnen.
- Skabe fornyet energi, glæde og motivation.
- Forebygge følelsesmæssigt/emotionelt slid, omsorgstræthed og forråelse.
- Forebygge konflikter, sekundær traumatisering og udbrændthed.
- Forebygge og nedbringe langtidssygefravær.