Athenas

Helen Eriksen, Athenas

Forandringer spørger ikke om lov, de kommer bare

Flere og flere virksomheder og organisationer bliver udsat for forandringer i et hidtil uset tempo. Det kræver et konstruktivt og ikke mindst positivt syn på disse forandringer, hvilket Helen Eriksen redegør for i dette foredrag. Det handler om, hvordan medarbejdere bedst reagerer på forandringer individuelt og i grupperinger.

Helen tegner et logisk og menneskeligt billede af, hvorfor vi mennesker reagerer, som vi typisk gør, når vi bliver udsat for forandringer. Det første møde med forandringer kan ofte, helt naturligt, sætte et alarmberedskab i gang. Vi oplever ofte denne reaktion som negativ, selvom den er ganske normal. Foredraget søger derfor at give deltagerne en fælles referenceramme, så de både individuelt og kollektivt får nogle helt andre muligheder for fremadrettet at handle anderledes og mere konstruktivt i mødet med forandringer. Det giver mere overskud, og det er mange gange bevist, at medarbejderes evne til at håndtere forandringer positivt kan måles direkte på trivslen og arbejdsglæden.

Ifølge Helen er forandringer et vilkår. Det gælder således om at få så meget positivt ud af forandringerne som muligt. Vi skal ændre vores mindset, så de nye vilkår ikke er et problem, med mindre vi gør det til et problem. Helen åbner for deltagernes erkendelse af, at intet bliver, som det tidligere har været. Hvis vi som medarbejder og leder erkender dette, så undgår vi problemerne. Det er derimod faren ved ikke at forny sig og dermed gøre mere af det samme, der er vores største udfordring.

Uden løftede pegefingre giver Helen klare anvisninger til, hvad den enkelte medarbejder bedst kan gøre for at evne forandringsparathed. Vores holdninger er ofte baseret på antagelser om, hvordan virkeligheden ser ud, altså vores individuelle verdensbillede. Typisk udfolder dette sig i reglen efter devisen, ”når vi er mange, der mener noget, så er det nok sådan”. Ifølge Helen er dette ofte en illusion, og hvis den fjernes, åbner der sig et væld af muligheder.