Aagaard

Hjerne og krop i top

Foredrag omsætter den seneste sundheds- og hjerneforskning til brugbar viden og motiverende praksis målrettet forbedring af fysisk og mental sundhed: Bedre helbred og præstationsevne med tidseffektive evidensbaserede og enkle tiltag tilpasset en travl hverdag.

Du er … hvordan du tænker, handler, ernærer og bevæger dig.
Metoder til hvordan du i praksis hurtigere og smartere minimerer sygefravær, stress og energimangel og optimerer mental og fysisk sundhed - i fritid og på job.

Konkret viden og evidensbaserede praktiske tiltag, metoder og øvelser, til øget motivation og energiniveau - forbedret humør og præstationsevne - og øget robusthed mod fysisk og mental stress. Ved implementering kan sygefravær reduceres.