Human House

Hjernens mentale sundhed på arbejde

Fundamentet for mental sundhed på arbejdspladsen kræver trivsel og et godt arbejdsmiljø. Her er det en fordel at forstå egen og andres adfærd i samarbejdssituationer, så vi danner en arena for god kommunikation og en sund arbejdskultur.

Med funktionel hjernetræning kan du få indblik i, hvordan træningen kan være medvirkende til at optimere den mentale sundhed på flere planer: både på det individuelle plan og det relationelle plan.

Funktionel hjernetræning medvirker til at skabe større fokus, nærvær og koncentration, og giver forståelse for begrænset hjernekapacitet, hvor du via praktiske øvelser blandt andet erfarer egne og andres ”kapacitets-pladser” og reaktionsmønstre.

Med afsæt i viden og praktiske øvelser om Funktionel Hjernetræning, tilegner du og dine kollegaer redskaber til selv at kunne arbejde videre for at fremme samarbejde og kommunikation på arbejdspladsen, og ikke mindst højne den mentale sundhed.