Hammer & Hollænder ApS

INDFLYDELSE OG MENTAL TRIVSEL GÅR HÅND-I-HÅND

En faciliteret workshop, hvor I kommer under huden på sammenhængene i oplevelsen af indflydelse, trivsel og mental balance på arbejdspladsen.

Gennem oplæg, dialog og øvelser går vi tæt på hvad indflydelse giver af værdi for både trivsel og kvalitet, og på de negative påvirkninger lav indflydelse kan have i forhold til stress og stressrelaterede sygdomme. Vi kigger på de sammenhænge der er mellem graden af indflydelse, og de krav der stilles i opgaverne og den adgang der er til social støtte på arbejdspladsen.

Indflydelse handler om, at have tilpas adgang til selv at kunne påvirke
planlægning og fordeling af arbejdsopgaver og at blive medinddraget i beslutninger herom. VI tager afsæt i konkrete situationer i jeres samarbejde, og jeres forskellige præferencer og fortrukne måder at arbejde og samarbejde på.

I får:
- Viden om den store betydning oplevelsen af indflydelse har for mental trivsel på arbejdspladsen.

- Talt om hvilke forhold der især har betydning for jeres oplevelse af en tilpas grad af indflydelse.

- Taget de første skridt til en handleplan med fokus på IGLO’en. Dvs. det individet/den enkelte selv kan gøre, det gruppen kan gøre for at støtte hinanden fx i et team og tydelige rammer fra ledelsen gennem delegeret mandat og tilpas støtte, og hvor der er brug for at forholde sig til overordnede organisatoriske forhold.