Athenas

Jon Kjær Nielsen, Athenas

Find glæden i forandringen

Forandringer har det med at blive stemplet som noget negativt, frem for at blive forbundet med noget naturligt, spændende og meningsfyldt. Om forandringer og forandringsprocesser møder medvind eller modvind, afhænger af måden, vi anskuer forandringerne på, måden hvorpå vi omtaler forandringer og reagerer på forandringer. Uanset om vi er ledere eller medarbejdere, er vores indstillinger til forandringer meget forskellige. Det er hér, vi finder forklaringen på, om en forandringsproces bliver en dundrende succes eller en total fiasko. Vælger vi at møde forandringerne som en naturlig del af vores eksistens og udvikling, eller vælger vi at italesætte forandringer som en negativ udfordring, vi skal overkomme?

I dette foredrag sætter Jon Kjær Nielsen fokus på de veldokumenterede mekanismer, der kan gøre forandringer nemmere at gennemføre. Han viser vejen til at skabe accept og vilje. Ængsteligheden for det nye bliver mindre, og lysten til det nye og uvisse bliver større.

Foredraget byder på en række konkrete værktøjer, der styrker den enkelte deltagers lyst og forudsætning for at kunne tage ansvar og bidrage positivt. Værktøjerne bakkes op af cases og tankevækkende indsigter fra psykologiens verden, hvor der er masser af inspiration at hente. Foredraget har til hensigt at motivere alle medarbejdere og ledere, der er berørte af forandringer. Jon sætter sine deltagere i stand til at tage konkret handling, der dramatisk øger chancerne for, at forandringerne gennemføres med succes.

Indholdet kan vinkles alt efter om målgruppen er ledere, medarbejdere eller begge dele.