Fair proces

Klogere sammen!

Forskningen er klar: Den værdi og energi et team eller en midlertidig gruppe kan skabe sammen er afhængige af deres evne til hurtigt at tilvejebringe og integrere hinandens relevante viden og omsætte det til forslag og handling. Hvordan lykkes en gruppe med det?

Mit foredrag er baseret på topforskning publiceret i verdens førende videnskabelig tidsskrift Science, som jeg formidler lavpraktisk og anvendeligt. Og I får også enkle men virksomme værktøjer.

Det teoretiske fundament er en ny kobling af forskningen i relationel koordinering, psykologisk tryghed og kollektiv intelligens. Det skaber en klar praktisk-teoretisk ramme for samarbejde i grupper, der skal lykkes med en kompleks fælles opgave. Foredraget er direkte brugbart for måde medarbejdere og ledere.

Tid: 60-90 minutter. Der holdes små "opgave-pauser" undervejs hvor deltagerne forholder sig til hvordan de kan omsætte pointerne. Det fremmer også spørgelysten.

Foredraget får ofte folk til at grine samtidig med at det er velformidlet topforskning der er brugbart i praksis. I får et fælles sprog om adfærd, der fremmer at I bliver klogere sammen i teams og grupper, herunder konkrete værktøjer der kan bruges umiddelbart bagefter. 

------
Bo Vestergaard er foredragsholder, aktionsforsker, proceskonsulent og forfatter til bøgerne ”Fair proces” og ”Relationel koordinering i praksis – bedre beslutning og samarbejde på tværs” og partner i Relationel Coordination Research Collaborative, The University of New Hampshire. Værktøjerne er bla. afprøvet i et 1,5 årigt projekt med fokus på at styrke det tværgående samarbejde om borgere/kunder med komplekse problemstillinger.