Sundhed & Trivsel

Kollegial supervision i teori og praksis

Lær metoder til at undgå følelsesmæssig overbelastning og anvendelse af kollegial supervision. Sigter mod undgåelse af følelsesmæssig overbelastning, at øge tillid og psykologisk sikkerhed hos personalet.

Indhold:
• Overblik over teori og metoder til at undgå følelsesmæssig overbelastning, når man arbejder med mennesker.
• I Introduceres til to kollegiale supervisionsmetoder, der er systematisk opbyggede efter en systemisk tilgang. I kommer til at arbejde med samtale som redskab til aflastning.
• I får kendskab til den psykologiske dynamik, der udvikler primitive forsvarsmekanismer, som splittingforsvaret er, og hvordan man bedst håndterer det.

Udbytte:
• Ved at arbejde med supervisionsmetoderne kan man holde en god energi i arbejdsgruppen, så man bevarer overskud, der kan rettes mod kerneopgaven.
• Oplæring i supervisionsmetoder.
• Træning i at lytte og holde sig selv tilbage.
• Forebyggelse af at personalet splittes mod hinanden, som følge af splittingforsvar mv.
• Øget psykologisk sikkerhed. Opbygning af tillid blandt personalet. Øget faglig overblik.
Detailplanlægning af dagen foregår i samarbejde med jer.

Der er tale om en hel temadag.