Fiona Andersen

Kommunikation og teambuilding

Dagens formål er at skabe liv, energi, glæde, overskud, samarbejdslyst og –evner, samt evnen til at ”danse med” hverdagens udfordringer.

Vi tilpasser dagen til jeres behov. For eksempel:

Samarbejde:
En dans med ligheder, forskelle og fælles formål. Vi ser hinanden fra nye vinkler, skaber liv og glæde, griner, finder personlige styrkesider og skaber en fælles dans. Refleksion og opsamling.

Kommunikation og modeller af verden – Forskelle er en styrke!
Hvilke forskelle og ligheder er der mellem dig og dine kolleger? Ved at kende forskellene kan mulige konflikter vendes til spændende samarbejde med nogen der er anderledes end dig selv.

Team-byggeri
Fysiske øvelser i at bygge noget op i fællesskab og refleksion over hvad der gjorde, at det virkede.

Ved du det, eller er det noget du tror?
Om at skelne mellem hvad vi ved og hvad vi tolker om andre mennesker. Det forebygger misforståelser.

Om at se tingene fra forskellige synsvinkler
Vi kan se ting fra vores eget perspektiv, sætte os i en andens sted, eller se det hele udefra. Det har hver sine fordele. Hør hvilke, og prøv det af i praksis.

Opsamling og afrunding