DA arbejdsmiljøuddannelse

Kommunikation, sprog og omgangstone – et godt samarbejde

Måden, vi taler til hinanden på, er afgørende for arbejdsglæden, og hvordan vi samarbejder. Vi sætter fokus på den måde, vi taler til og omgås hinanden på, både verbalt og nonverbalt.

På workshoppen vil I blive introduceret til, hvordan I kan få et anerkendende psykisk arbejdsmiljø med respektfulde og tillidsfulde omgangsformer.

• Kommunikationens rolle for trivslen - både den generelle trivsel og den enkelte persons trivsel.
• Signaler på hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig kommunikation.
• Metoder som aktiv lytning, åbne spørgsmål og observationer.
• Spilleregler for den gode omgangstone.
• Hvordan kan I reagere, hvis I oplever en omgangstone, der ikke er tillidsfuld.'

I lærer, hvordan sprog og kropssprog kan være indikator for, hvordan det psykiske arbejdsmiljø er, og hvordan I kan arbejde aktivt med det på arbejdspladsen, så I opnår en respektfuld kommunikation.