Nystrup Consult

Kommunikation

Ønsker I at afholde en workshop om kommunikation i jeres organisation? - så er jeg klar til at hjælpe jer!

Ønsker I at afholde en workshop om kommunikation i jeres organisation? - så er jeg klar til at hjælpe jer!

Jeg tilbyder at facilitere en proces om kommunikation i afdelingen/teamet som led i Danmarks Mentale Sundhedsdag.

En proces der medvirker til at øge bevidstheden om betydningen af den enkeltes kommunikationsstil i samarbejdet med kollegaerne i afdelingen/teamet. En bevidsthed og fokus herpå er med til at understøtte det gode samarbejde omkring løsning af kerneopgaverne og er medvirkende til at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Forinden workshoppen gennemfører alle deltagere en gratis persontypetest, som der tages udgangspunkt i på dagen.

Workshoppen foregår med oplæg om, hvad der ligger til grund for de forskellige kommunikationsstile og drøftelse af, hvordan viden om den enkeltes kommunikationsstil kan anvendes i samarbejdet om løsningen af de daglige opgaver.

Afslutningsvis aftaler afdelingen/teamet, hvordan organisationen vil arbejde med den nyerhvervede viden fremadrettet med henblik på at kunne løse opgaverne på en god måde og dermed opnå den bedste trivsel.

Jeg er uddannet socialrådgiver og certificeret coach og arbejder til dagligt med trivsel på individ- og organisationsniveau.

Workshoppens varighed er 6 timer, afholdes uge 41 og foregår på jeres arbejdsplads.
Max antal deltagere: 50
Pris: kr. 10.000 + moms + transport

Som arbejdsplads får I med dette tilbud en dag med fokus på mental sundhed. Dagen er tilrettelagt så I selv kommer på banen og der veksles mellem oplæg og arbejde med temaet i mindre grupper. Der vil være plads til, at I selv sætter jeres præg på rammen for dagen.

I vil som arbejdsplads få øget bevidstheden om og fokus på betydningen af den enkeltes kommunikationsstil i samarbejdet med kollegaerne i afdelingen/teamet. En bevidsthed og fokus herpå er med til at understøtte det gode samarbejde omkring løsning af kerneopgaverne og er medvirkende til at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.